Tag: National Atomic Testing Museum

97. #Atomowa Nevada

Przechodzimy przez grube, pancerne drzwi, które zamykają się za nami z niewiarygodnym wręcz - jak na ich ciężar - lekkim i miękkim klaśnięciem....